All Categories

Bột màu oxit sắt

Jan 06,/2022

一.Định nghĩa oxit sắt
二.Quy trình sản xuất oxit sắt
三.Phạm vi ứng dụng oxit sắt

一.Định nghĩa oxit sắt
Bột màu oxit sắt là một loại bột màu vô cơ có khả năng phân tán tốt, chịu ánh sáng và thời tiết tuyệt vời, không độc hại. Theo hình thái, oxit sắt bao gồm oxit sắt thông thường, oxit sắt siêu mịn và oxit sắt dạng hạt.Các màu chính của oxit sắt là: oxit sắt đỏ, oxit sắt vàng, oxit sắt đen, oxit sắt cam, oxit sắt xanh, oxit sắt nâu, oxit sắt xanh lam.

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/1.jpg

二.Quy trình sản xuất oxit sắt

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/2.jpg

Quy trình sản xuất oxit sắt đỏ:
Bước đầu tiên của quá trình chuẩn bị tinh thể hạt: thêm sắt, nước và không khí vào bể axit nitric để tạo tinh thể hạt;
Bước thứ hai của quá trình oxy hóa một bước: chuyển các tinh thể hạt đã chuẩn bị vào lò phản ứng tổng hợp oxy hóa, điều chỉnh nhiệt độ và giá trị PH, thêm nitrat sắt và sắt làm chất trung hòa, và thực hiện quá trình oxy hóa một bước bằng hơi nước
Bước thứ ba của quá trình oxy hóa hai bước: thêm sunfat sắt, sắt và nước trên cơ sở oxy hóa một bước, và thực hiện quá trình oxy hóa hai bước bằng hơi nước
Màn hình thứ tư
Bước thứ năm là rửa và điều chỉnh kiềm
Bước thứ sáu của kết tủa lọc ép
Bước 7 Sấy khô
Bước thứ tám đập tan
Bước 9 Đóng gói và nhập kho

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3a.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3b.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3c.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3d.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3e.jpg

三.Phạm vi ứng dụng oxit sắt
Oxit sắt được sử dụng rộng rãi trong sơn, chất phủ, vật liệu xây dựng, mực in, nhựa, gốm sứ, giấy, da và các ngành công nghiệp khác, và có không gian thị trường rộng lớn.

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4a.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4b.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4c.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4d.jpg

四.Bao bì oxit sắt

Một tủ 20 feet, 20 khay

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/5.jpg

25 kg một bao

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6a.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6b-scaled.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6c.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6d.jpg

All