All Categories

さんかてつがんりょう

Dec 29,/2021

一.酸化鉄定義
二.酸化鉄の製造方法
三.酸化鉄適用範囲

一.酸化鉄定義
酸化鉄顔料は良好な分散性、優れた耐光性及び耐候性を有する無機顔料であり、毒性がない。 酸化鉄は形態によって普通酸化鉄,超微細酸化鉄,粒子酸化鉄である。酸化鉄の主な色は、酸化鉄レッド、酸化鉄イエロー、酸化鉄ブラック、酸化鉄オレンジ、酸化鉄グリーン、酸化鉄ブラウン、酸化鉄ブルーである。

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/1.jpg

二.酸化鉄の製造方法

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/2.jpg

酸化鉄赤の製造プロセス:
第一段階種結晶の調製:硝酸池にブリキ、水、空気を加えて種結晶を製造する。
第二段階一段階酸化:調製した種結晶を酸化合成反応器に移し、温度とpHを調整し、硝酸第一鉄、ブリキを中和剤として加え、蒸気による一段階酸化を行う
第三段階二段階酸化:一段階酸化の上に硫酸第一鉄,ブリキ,水を加え,蒸気による二段階酸化を行う
第四部ふるいにかける
第5段階水洗によるアルカリ調整
第6段階加圧ろ過沈殿物
第7段階乾燥
ステップ8粉砕
ステップ9梱包入庫

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3a.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3b.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3c.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3d.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/3e.jpg

三.酸化鉄適用範囲
酸化鉄はペンキ、塗料、建材、インキ、プラスチック、陶磁器、製紙、皮革などの業界に広く用いられており、広い市場空間を有している。

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4a.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4b.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4c.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/4d.jpg

四.さんかてつほうそう

20フィートのキャビネット×1、トレイ×20

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/5.jpg

1袋25キロ

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6a.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6b-scaled.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6c.jpg

https://blog.zpigments.com/wp-content/uploads/2021/12/6d.jpg

All